Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah